Prijevoz pokojnika, također poznat kao repatrijacija, uključuje nekoliko logističkih koraka, posebno kada uključuje međunarodne transfere. Evo generalnog prikaza onoga što je obično uključeno:

Pravna razmatranja:

Provjerite zakonske zahtjeve i dokumentaciju potrebnu za transport pokojnika iz Wiesbadena, Njemačka, na drugu lokaciju. Ovo često uključuje koordinaciju sa lokalnim vlastima, ambasadama ili konzulatima i relevantnim agencijama.


Balzamiranje:

Ako se pokojnik treba transportovati na velike udaljenosti ili preko međunarodnih granica, može biti potrebno balzamiranje po zakonu kako bi se tijelo sačuvalo tokom tranzita.


Kovčeg i pakovanje:

Organizujte odgovarajući sanduk ili kontejner za transport pokojnika. Uvjerite se da ispunjava zahtjeve i lokacije polaska i dolaska.


Aranžmani transporta:

Koordinirajte sa transportnom službom koja ima iskustva u repatrijaciji umrlih. Ovo može uključivati zračni prijevoz, kopneni prijevoz ili oboje, ovisno o destinaciji.
Dokumentacija: Pripremite svu potrebnu dokumentaciju za transport, uključujući umrlice, dozvole i svu potrebnu carinsku ili imigracionu dokumentaciju.


Carinsko i imigraciono carinjenje:

Osigurajte da su ispunjeni svi carinski i imigracijski zahtjevi za lokaciju odlaska i dolaska. Ovo može uključivati carinske deklaracije, uvozne dozvole i drugu relevantnu dokumentaciju.


Rezervacija letova i koordinacija:

Ako je u pitanju zračni prijevoz, rezervirajte odgovarajuće letove i koordinirajte sa aviokompanijom za prijevoz pokojnika.


Prijem na odredištu:

Koordinirajte sa pogrebnim zavodima ili drugim relevantnim stranama na odredištu kako biste osigurali nesmetan prijem pokojnika po dolasku.


Konačni aranžmani:

Kada pokojnik stigne na svoje konačno odredište, koordinirajte se s lokalnim pogrebnim zavodima ili vlastima za sahranu, kremaciju ili druge završne aranžmane.
Komunikacija i podrška: Održavajte komunikaciju sa porodicom ili predstavnicima preminulog tokom cijelog procesa, pružajući ažuriranja i podršku po potrebi.


Neophodno je raditi sa iskusnim stručnjacima i agencijama specijalizovanim za repatrijaciju umrlih kako bi se osiguralo da se svim aspektima procesa postupa sa pažnjom, poštovanjem i poštovanjem zakonskih zahteva.